TERVETULOA AINEETONTA ANSAINTAA -VERKKOSIVUSTOLLE!

 

 

 

 

 

 

Luovan tai tietointensiivisen alan yrittäjä, löydät näiltä sivuilta tietoa ja inspiraatiota aineettomien oikeuksien taitavasta hyödyntämisestä osana liiketoimintaasi. Videoiden, oppaiden ja sopimusmallien avulla tarjoamme työkaluja yrityksesi IPR-strategian laadinnan tueksi.

VIDEOT

Katsele ja kiinnostu

OPPAAT

Lue ja lataa

SOPIMUSMALLIT

ffb400Lue ja lataa

LINKIT

Etsi ja löydä

BLOGI

Ajankohtaista tietoa

VIDEOTARINAT

Tutustu neljään tarinaan siitä, miten monin eri tavoin yritykset ovat hyödyntäneet aineettomia oikeuksia toiminnassaan.

WOODIO OY

Puisia lavuaareja valmistava Woodio Oy on yritys, jonka liiketoiminta perustuu materiaalikeksinnön kaupallistamiseen yrityksen tärkeillä markkina-alueilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Kiinassa ja Japanissa.

ZEF OY

Kuinka luoda palveluliiketoimintaa? Zef Oy myy älykkäitä kyselyitä, jotka yritys ymmärsi patentoida oikeaan aikaan. Patentti suojaa yrityksen liiketoimintaa, joka on rakennettu pitkäjänteisesti asiakashyödyn varaan

MAGISSO OY

Arjen käyttöesineitä tekevä yritys syntyi patentoidun keittiöliinatelineen ympärille. Yritys pohtii erilaisia suojamuotoja jo ideointivaiheessa. Suojamuodot tuovat itsevarmuutta uusille markkina-alueille suunnatessa.

AMANDAN HEALTHCARE OY

Yrityksen kunnianhimoisena tavoitteena on olla maailman myydyin kylmähoitomenetelmä jonakin päivänä. IPR-strategia auttaa tavoitteen saavuttamisessa. Yritys on suojannut tavaramerkin ja sillä on patentteja, joiden todellinen arvo syntyy vasta niiden hyödyntämisestä. 

HYÖDYLLISIÄ NEUVJA

Näissä videoissa IPR-asiantuntijat antavat neuvoja ja näkökulmia IPR-strategian tekemiseen, taitavien sopimusten laadintaan sekä aineettomiin oikeuksiin. 

YRITYKSEN IPR-STRATEGIA

Timo Joutsenoja
Senior IPR Business Manager, Kolster Oy

PATENTIT

Timo Joutsenoja
Senior IPR Business Manager, Kolster Oy 

PALVELUN SUOJAAMINEN

Timo Joutsenoja
Senior IPR Business Manager, Kolster Oy

Irene Hallikainen
Lakimies, EU-tavaramerkkiasiamies, Berggren Oy

SOPIMUKSET

Irene Hallikainen
Lakimies, EU-tavaramerkkiasiamies, Berggren Oy

TAVARAMERKIT

Irene Hallikainen
Lakimies, EU-tavaramerkkiasiamies, Berggren Oy

PALVELUN SUOJAAMINEN

OMIEN OIKEUKSIEN VALVONTA

SUUNNITTTELE AINEETON ANSAINTA

Yhä useammalla toimialalla aineeton omaisuus muodostaa tärkeän osan liiketoiminnasta ja yrityksen nykyisestä tai tulevasta arvosta. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yrityksen tai elinkeinonharjoittajan kannattaa jo varhaisessa toimintansa vaiheessa pyrkiä hahmottamaan, millaista aineetonta omaisuutta yritykseen kytkeytyy ja millaisia suojatarpeita omien tuotteiden tai palveluiden kaupallistamiseen voi liittyä. Aineettomat oikeudet eli immateriaalioikeudet eli IP-oikeudet (engl. intellectual property rights; IPR) muodostavat tärkeän turvaverkon yrityksen toiminnalle. IP-oikeudet muodostavat yksinoikeusluonteensa vuoksi kilpailuetua kaupallistettaessa tuotetta tai palvelua ja suojaavat jäljittelyltä.

IP-oikeudet tavataan jakaa kahtia tekijän- ja teollisoikeuksiin (engl. copyright, industrial property rights). Tämän sivuston Oppaatosiosta löydät tarkempaa tietoa siitä, mitä kaikkea nämä oikeudet suojaavat, miten suoja syntyy, ja miten oikeuksia hyödynnetään optimaalisesti. Sopimusmallit-osiosta puolestaan löydät suuntaa antavia lisenssisopimusmalleja ja muita asiakirjamalleja avuksi aineettoman omaisuutesi hyödyntämistä koskevassa sopimisessa. Linkitosiossa on hyödyllisiä oppaita. Tutustu myös neljän luovan alan yrittäjän tarinaan. Videotarinoista käy ilmi, kuinka monin eri keinoin aineettomat oikeudet voivat parhaimmillaan tukea yrityksen tavoitteita. 

23

OPASTA

10

SOPIMUSMALLIA

27

LINKKIÄ

IPR-STRATEGIAN LUOMINEN:
MISTÄ ON KYSE?

IPR-strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla yrittäjä valjastaa aineettomat oikeudet osaksi liiketoimintaansa. Koska jokaisen yrityksen tarpeet ja tavoitteet ovat erilaiset, on myös jokaisella oltava omannäköinen IPR-strategia. Tavallisesti siihen kuuluu erilaisia suojamuotoja tai niiden yhdistelmiä ja suunnitelma niiden käytöstä. Suojamuodot ovat myös erilaisia ja ne voivat tukea toisiaan: esimerkiksi tavaramerkkien suojaus on itsessään osa brändäystä ja se vahvistaa usein muita suojamuotoja, kuten patentteja tai mallisuojia. Täyden hyödyn eri suojamuodoista saa taitavilla sopimuksilla. Aineettomien oikeuksien valintaan vaikuttavat mm. markkina-alue, tuote- ja palveluvalikoima sekä liiketoiminnan strategia. Hyvä liiketoimintasuunnitelma ottaa aineettomat oikeudet huomioon jo yrityksen varhaisesta vaiheesta lähtien.

Aineettomien oikeuksien taitava hyödyntäminen on usein erinomainen investointi, joka kannattaa jo pienessäkin yrityksessä. Ensin on syytä tunnistaa yrityksen aineeton osaaminen ja kartoittaa omaan tilanteeseen sopiva suojan taso. Tämän jälkeen tehdään tarvittavat suojatoiminpiteet. Lopuksi oikeuksia hallinnoidaan sopimusten ja valvonnan avulla. IPR-strategia on myös hyvä liiketoiminnan työkalu, sillä se edellyttää jatkuvaa valppautta uusien ideoiden, tuotteiden ja palveluiden suojaamiselle ja esimerkiksi rekisteröintien uusimisille. Löydät verkkosivujen videot-osiosta neljä yritystarinaa sekä IPR-asiantuntijoiden haastattelut, jotka kertovat aineettomien oikeuksien luovasta ja monimuotoisesta hyödyntämisestä. Tutustu ja inspiroidu!  

 

HANKKEEN TOTEUTTAJA

Sivusto on luotu Materiasta Aineettomaan Ansaintaan -hankkeen tuloksena.

Toteuttamiseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Päivitetty viimeksi 20.05.2019.

Sivusto on luotu Materiasta Aineettomaan Ansaintaan -hankkeen tuloksena.

Toteuttamiseen on saatu avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Päivitetty viimeksi 20.05.2019.