Valitse sivu

Kasvua IPRien kautta – EU:lta apua pk-yrityksille

Jos yrityksen tuote tai palvelu kannattaa tuoda markkinoille, kannattaa se myös suojata kilpailijoiden jäljittelyltä.  Jos tuotteistuksessa ja suojauksessa onnistutaan, ovat mahdollisuudet menestykselle olemassa. Muutoin käytetty aika ja resurssit saattavat valua...

MITÄ HYÖTYÄ ON IMMATERIAALIOIKEUKSISTA?

”Immateriaalioikeudet ovat kalliita.” ”Suojan saaminen on vaikeaa eikä siitä ole oikein hyötyä.” Silloin tällöin yrittäjiltä kuulee, ettei immateriaalioikeuksia pidetä hyödyllisinä, ja että niiden kanssa toimiminen on hankalaa. Osin nämä käsitykset johtunevat siitä,...