Valitse sivu


Tämä verkkosivusto on syntynyt Materiasta Aineettomaan Ansaintaan-nimisen hankkeen tuloksena. Muotoilualan asiantuntijajärjestö Ornamo ry on toiminut hankkeen päätoteuttajana ja yhteistyökumppanina lukuisien muiden toimialajärjestöjen yhteenliittymä AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry. Tästä voikin jo päätellä, että sivuston sisältö on suunnattu ensisijaisesti yrittäjille ja koskee hyvin monia eri toimialoja. 

Mutta miksi onkaan nähty tarpeelliseksi luoda tätä laajaa, usein korkeasti koulutettujen ammattilaisten joukkoa varten sivusto, jonka teemana ovat immateriaalioikeudet sekä niihin liittyvä strategian laatiminen? Entä mistä puhumme, kun puhumme aineettomasta ansainnasta? 

Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet (IPR) ovat tänä päivänä yhä useammille yrittäjille erittäin tärkeä luovan tai tietointensiivisen liiketoiminnan edellytyksiä parantava työkalu markkinoille mentäessä. Ne suojaavat uusien tuotteiden tai palveluiden kehittämistä ja kaupallistamista monesti kovaa kilpailua vastaan ja mahdollistavat muutoinkin parempaa ansaintaa esimerkiksi omien oikeuksien lisensoinnin kautta. 

Suoja tukee nimenomaan niin sanottua aineetonta ansaintaa; suojan kohteena voi olla tyypillisesti jotakin yrityksen aineetonta omaisuutta, jolla voi olla suurta arvoa nyt tai tulevaisuudessa mutta jota ei voida käsin kosketella – kuten keksintö, tuotemalli, taideteos, brändi taikka yritykselle tärkeät salaisena pidettävät tiedot. Yrityksillä ja yksinyrittäjillä voi olla runsaasti samankaltaisia suojatarpeita, oli sitten kyseessä luovan tai ns. tietointensiivisen palvelualan yritys. 

Huomionarvoista on, että huolimatta siitä, että IPR:llä on niin olennainen merkitys eri alojen yritysten liiketoiminnan suunnittelussa, ei IPR-asioiden suunnitteluun ja resursointiin läheskään aina kiinnitetä huomiota. Tosiasia on, että esimerkiksi muotoilualalla suojatarpeet voivat olla olemassa jo opiskeluaikana, kun opiskelijan toiminimiyritys saa ensimmäisen yhteistyösopimuksen eteensä ulkomaiselta valmistajayritykseltä tai kun tämä esittelee prototyyppiään julkisesti alan messuilla. 

Valitettavasti monesti lopputuloksena voi olla, että kovaa työtä ja panostusta edellyttänyt oman tuotteen kaupallistaminen epäonnistuu, jos tuote tai teknologia on jätetty alttiiksi jäljittelylle. Tai voi olla, että kaupallistamiseen ei edes koskaan päästä, kun huomataan liian myöhään, että luotava tuote, teknologia tai sen osa on jo entuudestaan suojattu tai luonteeltaan sellainen, ettei se voi saada IPR-suojaa.

Siksi on tärkeää, että IPR-tietoa ja nimenomaan IPR-strategian laatimiseen liittyvää perustason informaatiota on olemassa helposti saatavilla ja maksutta myös ja erityisesti alkuvaiheessa olevien yritysten tarpeet ja resurssit huomioiden. Toki tällä sivustolla olevasta aineistosta hyötyvät myös jo pidempään yritystoimintaa harjoittaneet. 

Unohtaa ei toisaalta pidä myöskään sopimusten merkitystä aina, kun puhutaan aineettomasta ansainnasta. Sivulta löydät myös esim. yrityksesi alkuvaiheen tarpeisiin sopimusmalleja, joita voit muokata omaan toimintaan sopivaksi. 

Toiminnan edetessä ja resurssien lisääntyessä on aina mahdollisuuksien mukaan silti syytä turvautua asiantuntijoiden apuun, sillä niin IPR-asioiden suunnitteluun kuin niihin liittyvään sopimiseen voi  varsinkin liiketoiminnan kasvaessa liittyä hyvin monisyisiä liiketoiminnallisia ratkaisuja, jotka saadaan optimoitua kokeneen asiantuntijan avulla. 

Tervetuloa tutustumaan sivun antiin! Toivomme, että inspiroidut sivun yritystarinoista ja saat paljon lisää tarpeellista tietoa liiketoimintasi suunnittelun ja vahvistamisen tueksi.


Jussi Ilvonen
Hankkeen projektipäällikkö
Ornamo ry