Valitse sivu

Jos yrityksen tuote tai palvelu kannattaa tuoda markkinoille, kannattaa se myös suojata kilpailijoiden jäljittelyltä.  Jos tuotteistuksessa ja suojauksessa onnistutaan, ovat mahdollisuudet menestykselle olemassa. Muutoin käytetty aika ja resurssit saattavat valua hukkaan, koska lopputulos on kenen tahansa kopioitavissa ja hyödynnettävissä. Tuotteen tai brändin menestyksen myötä riski jäljittelijöiden hyötymispyrkimyksille kasvaa.

Aineettomien oikeuksien suojaamisesta on tullut yhä tärkeämpää yritysten liiketoiminnalle, ja IP-oikeuksien hallinnan tulisi kuulua yrityksen strategiseen päätöksentekoon. IP-oikeudet ovat osa yritysten varallisuutta ja brändiä, kilpailukeino, ja lisenssisopimusten kautta myös tulonlähde.

Euroopan komissio pyrkii varmistamaan aineettomien oikeuksien suojaa harmonisoimalla lainsäädäntöä ja kehittämällä EU:n laajuisia suojajärjestelmiä, estämällä väärennöksiä ja tukemalla pk-yrityksiä IP-oikeuksien käytössä.  EU:n immateriaalioikeusstrategiasta ja muista toimenpiteistä löytyy kootusti tietoa komission sivuilta.

Kansainvälistä toimintaan suunnitellessa on usein syytä rekisteröidä tavaramerkki-, domain- ja mahdollisesti muita oikeuksia kuten esimerkiksi mallioikeus kohdemaassa jo varhaisessa vaiheessa. Usein sama tuote on mahdollista suojata tietyillä edellytyksillä useammalla tavalla. Yrityksen kannattaa todeta sopimuksissaan kuka omistaa oikeudet, miten sopimuksen kohteena olevaa tuotetta tai palvelua saa käyttää ja millä ehdoilla. Huolella laaditut sopimukset ehkäisevät usein vaikeaksi muodostuvia näyttö- ja todistelukysymyksiä. Yrityksen on seurattava omien oikeuksiensa loukkaamattomuutta ja tarvittaessa puututtava tilanteeseen. Toisaalta yrityksen on tärkeää seurata myös sitä, ettei se itse loukkaa toisten immateriaalioikeuksia.

Parhaan mahdollisen suojamuodon valitseminen ja ipr-strategian laatiminen vaatii usein asiantuntijan apua.  Pienenkin yrityksen kannattaa panostaa oman tietämyksen kasvattamiseen ja käyttää saatavilla olevia avun lähteitä, kuten tätä aineetonansainta.fi sivua.

EU tarjoaa myös konkreettista apua pk-yrityksille.  European IP Helpdesk, on Euroopan komission rahoittama maksuton palvelu osoitteessa https://www.iprhelpdesk.eu/   European IP Heldeskistä saa tietoa ja käytännön neuvoja pk-yritysten ja EU-rahoitusta saavien tai hakevien tahojen IP-kysymyksiin. Tarjolla on

  • käytännönläheisiä oppaita ja tietopaketteja,
  • lyhyitä webinaareja eri aiheista ja
  • Helpline-palvelu, jonne voi lähettää konkreettisia IP-oikeuksiin liittyviä kysymyksiä englanniksi. Kansainvälinen asiantuntijatiimi vastaa kolmen työpäivän kuluessa. Palvelu on maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä. Toimin European IP Helpdeskin yhteyshenkilönä Suomessa, ja kysymyksen voi osoittaa myös minulle Helsingin seudun kauppakamarin Enterprise Europe Network -yksikköön osoitteeseen maija.karkas(at)chamber.fi. Palvelu on luottamuksellinen.

EU:ssa toimivien pk-yritysten kannattaa hyödyntää Latin America IPR SME Helpdeskin, China IPR SME Helpkeskin ja South-East Asia IPR SME Helpdkeskin palveluita. Näiltä Helpdeskeiltä saa maksutonta, neuvontaa, webinaareja ja oppaita ko. alueen immateriaalioikeuksiin liittyen. Palvelut löytyvät kootusti osoitteesta https://ipr-hub.eu/

Eikä tässä vielä kaikki. Innovation Associate – ohjelman kautta kriteerit täyttävä pk-yritys voi saada palkattua vuodeksi kokeneen tutkijan, joka selvittää yrityksen innovaation jatkokehitystä EU-projektien kautta.

Mahdollisuuksia ja palveluja on siis tarjolla, ja onkin mainiota, että aineetonansainta.fi sivuston kautta näitä saadaan tuotua esiin.

 

Maija Kärkäs

European IP Helpdeskin yhteyshenkilö, Enterprise Europe Network, Helsingin seudun kauppakamari.