Valitse sivu

”Immateriaalioikeudet ovat kalliita.”

”Suojan saaminen on vaikeaa eikä siitä ole oikein hyötyä.”

Silloin tällöin yrittäjiltä kuulee, ettei immateriaalioikeuksia pidetä hyödyllisinä, ja että niiden kanssa toimiminen on hankalaa. Osin nämä käsitykset johtunevat siitä, ettei immateriaalioikeuksien merkitystä tuotteen tai palvelun suojaamisessa ole ymmärretty. Näkemysten taustalla voi olla myös tilanne, jossa esimerkiksi tavaramerkin rekisteröinti on epäonnistunut, kuten joskus käy.

Yleisintä kuitenkin on se, ettei eri aineettoman omaisuuden suojamuodoista tiedetä riittävästi. Elinkeinotoiminnassa on luonnollisesti paljon muutakin tehtävää kuin immateriaalioikeuksien pohtiminen. Yrittäjä on itse vastuussa kaikista liiketoimintaan liittyvistä asioista. Kun idealamppu syttyy, huomio kiinnittyy usein itse tekemiseen. Luovan työn tuloksien suojaamista on kuitenkin pohdittava, ettei niitä voida kaapata muiden käyttöön.

Tämän sivuston nimi on kuvaavasti ”aineeton ansainta”. Suojaamalla tuotteen tai palvelun aineettomia osia elinkeinonharjoittaja voi saada merkittävää kilpailuetua verrattuna muihin saman alan toimijoihin. Vaikka suojaaminen voi näyttäytyä vaikeana tai hankalana, se on erittäin tärkeä vaihe, josta pitää huolehtia ennen kuin tuote tai palvelu tuodaan markkinoille.

Sivustolla oleva tieto ensiarvoisen tärkeää jokaiselle, joka aikoo hyödyntää luovan työn tuloksia tai muuta aineetonta pääomaa elinkeinotoiminnassa. Liian usein käy niin, että suojaaminen tehdään huolimattomasti, kun tuote pitää saada kiireesti markkinoille – tai se unohtuu kokonaan.

Suojaaminen ei ole ilmaista. Kustannukset riippuvat siitä, mitä suojamuotoja käytetään. Kustannuksiin pitäisi kuitenkin suhtautua investointina eikä taakkana. Liiketoiminnalle tarpeellisten koneiden tai laitteiden hankintaa harvemmin kyseenalaistetaan, vaikka immateriaalioikeuksien tuottama arvo voi lopulta olla liiketoiminnalle moninkertaisesti suurempi.

Suojaaminen ei myöskään ole aivan yksinkertaista. Näkemys hyödyttömyydestä liittyy usein siihen, että oikeuksien hankkiminen esimerkiksi rekisteröimällä ja niiden puolustaminen tarvittaessa on työlästä.

Immateriaalioikeuksien hankkiminen ei olekaan itseisarvo, vaan avainsana suojaamiseen on strategia. Kun liiketoimintaa ylipäänsä suunnitellaan, on aineettomien oikeuksien suojaamisen hyvä olla tässä suunnittelussa heti alusta asti mukana. Etukäteen on syytä pohtia, mitä tuotteita tai palveluita halutaan suojata ja miten.

Tehokas suoja ei rakennu vain yhden suojamuodon varaan, vaan immateriaalioikeuksien ”työkalupakista” voi valita ne, jotka ovat kulloinkin tarpeen. Eikä suojaaminen eri immateriaalioikeuksilla ole välttämättä aina tarpeen. Joissain tilanteissa voi olla tarkoituksenmukaista jättää tuote tai palvelu suojaamatta – joskin sen on oltava tietoinen valinta.

Kun käsillä on hyvä tuote ja suojaus on kunnossa, immateriaalioikeuksien hyödyt tulevat esiin. Immateriaalioikeudet mahdollistavat haltijalleen yksinoikeuden hyödyntää aineetonta omaisuutta liiketoiminnassa. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Siksi myös rahoittajia yleensä kiinnostaa, onko tuotteen ominaisuuksia suojattu immateriaalioikeuksin.

Albert Mäkelä

Asiantuntija, Suomen Yrittäjät